Zbadaj swoje kości!

Chcąc dowiedzieć się więcej lub dokonać rejestracji na bezpłatne badanie –  kliknij TUTAJ.

 

Opis badania

Densytometria, inaczej badanie densytometryczne, pozwala na pomiar gęstości mineralnej kości (określanej również skrótem BMD – ang. bone mineral density)¹. Jest podstawowym testem diagnostycznym osteoporozy, czyli zrzeszotnienia kości. Dzięki densytometrii można również wykryć osteopenię, czyli obniżenie gęstości mineralnej kości, a także monitorować postęp leczenia osteoporozy.

Standardową, najbardziej dokładną metodą pomiaru gęstości kości oraz diagnostyki osteoporozy i osteopenii jest badanie densytometryczne metodą DXA (ang. dual energy x-ray absorptiometry)². Tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny czy standardowe zdjęcie radiologiczne mogą stanowić badania uzupełniające, lecz nie są kluczowe dla postawienia diagnozy. W badaniu densytometrycznym metodą DXA stosuje się promieniowanie dwuwiązkowe, czyli równoczesny pomiar wiązką promieniowania rentgenowskiego wysoko- i niskoenergetyczną.

Badanie gęstości kości metodą DXA jest nieinwazyjne i bezbolesne. Dawka promieniowania rentgenowskiego jest całkowicie nieszkodliwa i wynosi 2.0 µSv. Odpowiada ona dawce, jaką otrzymujemy z promieniowaniem kosmicznym w ciągu 4 godzin pobytu na wolnym powietrzu. Mimo to badania metodą DXA nie wolno wykonywać u kobiet w ciąży.

 

POMIARY BĘDĄ PRZEPROWADZONE ZGODNIE ZE STANDARDAMI WHO, IOF, ISCD³:

  • Do 65 r. ż. z kręgosłupa lędźwiowego
  • Po 65 r.ż. z szyjki kości udowej

Cel akcji

Ponad 2 mln Polaków choruje na osteoporozę, u około 1,6 mln choroba jest niezdiagnozowana.¹

Udostępniając Polakom bezpłatne badania densytometryczne, chcemy zwiększyć diagnostykę osteoporozy.

Z wiekiem postępuje naturalny proces utraty gęstości kości, które stopniowo tracą gęstość, stają się porowate i podatne na złamania.

Jest to proces, który przez długi czas nie daje żadnych objawów. Dlatego, aby go w porę wychwycić, profilaktyczne badanie densytometryczne powinien zrobić każdy: kobiety w wieku okołomenopauzalnym, ok. 50.-55. roku życia, nie później niż w 65. roku życia, mężczyźni – najpóźniej w 65. roku życia. Gdy ryzyko złamania w ciągu kolejnych 10 lat, obliczone przez kalkulator FRAX bez uwzględnienia BMD, wynosi 6% lub więcej – densytometrię należy wykonać nie później niż po ukończeniu 50. roku życia. Jeśli w rodzinie wśród bliskich krewnych występuje osteoporoza i powtarzają się złamania, może to wskazywać na podatność na złamania uwarunkowaną genetycznie; w takim wypadku pierwsze badanie profilaktyczne można zrobić nawet ok. 40. roku życia².

Co ważne, w drugiej połowie życia bardziej narażone na osteoporozę są kobiety. Dzieje się tak nie tylko z uwagi na istotny spadek poziomu estrogenów po menopauzie, lecz także na drobniejszą budowę ciała: cieńsze kości to mniejszy zasób kościotwórczych minerałów, a więc szybszy postęp choroby.