Nocna i świąteczna opieka medyczna

Informacje

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku
w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo
w dni ustawowo wolne od pracy.

 

W powiecie wrzesińskim dyżurujący lekarz udziela porad ambulatoryjnie
przy ul. Słowackiego 2 w budynku szpitala, a w sytuacjach medycznie uzasadnionych w domu pacjenta.

 

Kontakt telefoniczny:

Internista           61 437 05 19   lub  508 313 126

Pediatra              61 437 05 02   lub  508 313 078

Pielęgniarka      510 318 970

Kiedy można skorzystać z NiŚOM?

Pacjent może skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w następujących sytuacjach: 

 • nagłego zachorowania,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na przyjęcie do lekarza rodzinnego może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Informacja o punktach nocnej i świątecznej opieki medycznej:

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne i udzielane bez skierowania. Informację o tym, gdzie sprawowana jest nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska, pacjent uzyska u swojego lekarza POZ lub w oddziale wojewódzkim NFZ – infolinia czynna całą dobę: 800 800 805

 

Kiedy uznaje się korzystanie z NiŚOM za uzasadnione:

 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością,
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i osób w podeszłym wieku,
 • bóle brzucha nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych,
 • bóle głowy nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych,
 • biegunka lub wymioty szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku,
 • zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu,
 • zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub próby samobójczej- wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

Zabiegi pielęgniarskie zlecone w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia mogą być wykonane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

Czego nie można uzyskać w ramach NiŚOM:

 •  wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
 • recepty na stosowane stałe leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
 • rutynowe zaświadczenia o stanie zdrowia.