Medinet | Udostępnianie dokumentacji medycznej
868
page-template-default,page,page-id-868,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-13.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Kto ma prawo wglądu w dokumentację medyczną?

Każdy pacjent posiada prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

 

Oprócz pacjenta dokumentacja medyczna może być udostępniona jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie przez pacjenta upoważnionej.

 

Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna może być udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. W myśl ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia. Sprzeciw pacjenta może być przełamany w dwóch sytuacjach, tzn.:

1)  w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia, z tytułu śmierci pacjenta;

2)  dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej.

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej

  • Dokumentacja medyczna udostępniana jest wyłącznie pacjentowi lub osobom przez niego upoważnionym
  • Dokumentacja medyczna udostępniana jest wyłącznie na podstawie pisemnego Wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej
  • Dokumentacja medyczna przygotowywana jest w ciągu 3 dni roboczych od złożenia wniosku

 

Uwaga: oryginały dokumentacji medycznej nie są wydawane.